Helft motorrijders rijdt te snel

Uit een onderzoek dat het BIVV heeft uitgevoerd, blijkt dat motorrijders over het algemeen sneller rijden dan automobilisten en ook vaker snelheidsovertredingen begaan dan automobilisten. Het onderzoek toont zelfs aan dat de helft van de motorrijders te snel rijdt. Ook de regels die gelden als er file staat, worden vaak niet gerespecteerd door motards.Het is de eerste keer dat het BIVV, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, een studie uitvoert naar de snelheid van motorrijders in het verkeer en hun gedrag in de file. De aanleiding van het onderzoek is het feit dat motorrijders vaak betrokken zijn bij ongevallen en ze zo, jammer genoeg, ook een groot deel van de verkeersdoden vertegenwoordigen. Uit eerder onderzoek van de BIVV naar het rijgedrag van motards en hun aandeel in verkeersongevallen bleek dat motards in het verkeer ondervertegenwoordigd zijn, maar dat ze wel een groot deel van de verkeersslachtoffers uitmaken. Slechts 1% van de gereden kilometer worden afgelegd door motorrijders, maar ze zijn wel betrokken bij 8% van de verkeersongevallen en ze vertegenwoordigen 14% van de verkeersdoden. Een te hoge snelheid is de belangrijkste oorzaak van ongevallen met motards: bij zware of dodelijke ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn, blijkt dat een derde van de motards tegen een te hoge snelheid reed.


Iedereen te snel in zone 30

De gemiddelde snelheid van motorrijders ligt op de meeste wegen hoger dan de maximaal toegelaten snelheid. Dat komt doordat de helft van de motards te snel rijdt. Op wegen waar een zone 30 geldt rijden bestuurders van alle voertuigen te snel. Op die wegen is het verschil tussen motorrijders en automobilisten dus niet opvallend.

Op andere wegen valt het wel op dat motorrijders sneller rijden dan automobilisten. In de bebouwde kom, waar een snelheidsbeperking van 50 km/uur geldt, rijdt twee derde van de motorrijders te snel. Sommige motorrijders rijden zelfs meer dan 30 km/uur te snel in de bebouwde kom. Op wegen waar maximum 70 km/uur gereden mag worden, rijdt 22% van de motorrijders meer dan 10 km/uur te snel. Op wegen met een snelheidsbeperking van 90 km/uur rijdt bijna een tiende van de motards sneller dan 120 km/uur, als er twee rijbanen zijn in elke richting. Motards respecteren de snelheid over het algemeen wel beter op wegen waarop 90 km/uur gereden mag worden, maar die maar één rijbaan hebben in elke richting.


Filerijden

Het BIVV heeft ook de snelheid van motorrijders in de file bestudeerd. Sinds 2011 mogen motards tussen auto’s slalommen om files voorbij te steken. Ze mogen daarbij wel niet sneller dan 50 km/uur rijden en het verschil met de traag rijdende of stilstaande auto’s mag niet groter zijn dan 20 km/uur. Die regel wordt door veel motorrijders niet nagevolgd.

Gemiddeld rijden motards 72 km/uur in de file. 35% van de motards rijdt zelfs meer dan 80 km/uur in de file. Wie zich wel aan de maximumsnelheid van 50 km/uur houdt, is vaak nog in fout, omdat het snelheidsverschil tussen de motorrijder en de voorbijgereden voertuigen niet meer dan 20 km/uur mag zijn. Een motard die tegen 50 km/uur een stilstaande file voorbijrijdt, is dus eigenlijk in fout.


Motorrijders en scooterrijders

Uit het onderzoek van de BIVV kunnen we dus afleiden dat maar een klein deel van de motards zich aan de snelheidsbeperkingen en aan de regels voor filerijden houdt. Dat geldt niet voor bestuurders van een scooter. Zij houden zich beter aan de snelheidsregels. Enkel in de zone 30, waar maar weinig bestuurders de maximumsnelheid respecteren, en op wegen waar 90 km/uur gereden mag worden met twee rijbanen in elke richting, durven ook scooterrijders te snel rijden.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Motor verkopen?
Voer vrijblijvend uw gegevens in

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands